Odredbe i uvjeti programa "Team Ilanga"

SVRHA PROGRAMA

Kroz ove Odredbe i uvjete programa „Team Ilanga“ (u daljnjem tekstu "Uvjeti“) biti će regulirane aktivnosti i uvjeti koji se odnose na zajednicu „Team Ilanga“ (u daljnjem tekstu "Team Ilanga") koja promovira tvrtku Ilanga Eyewear d.o.o., Kućan Marof (Varaždin), Ulica Ljudevita Gaja 68, OIB: 29800114400 (u daljnjem tekstu “Ilanga”), te će biti definirana sva prava i obveze koje se odnose na gore navedenu zajednicu. Članovi programa Team Ilanga smatrat će se ambasadorima (u daljnjem tekstu pojedinačno „ambasador“ ili skupno "ambasadori") branda Ilanga, a sve na temelju onoga što je navedeno u ovim Uvjetima.

Svaka osoba može aplicirati da bude dio zajednice Team Ilanga. Međutim, Ilanga koristi niz mjera i provjera kako bi odredio, prema vlastitom nahođenju, koje će osobe biti smatrane ambasadorima. U svakom slučaju, minimalni zahtjevi su da osoba mora biti punoljetna i biti učestalo aktivna na društvenim mrežama.

Uvjeti potrebni da biste bili ambasadori bit će utvrđeni ovim uvjetima, objavljenim na internet stranici www.ilangaeyewear.com (u daljnjem tekstu "web stranica"). Ilanga zadržava pravo povremene izmjene utvrđenih uvjeta za postajanje ambasadorom, pri čemu su isti obavezni konzultirati gore navedene uvjete kako bi bili upoznati s mogućim promjenama koje stupaju na snagu.

 

OPĆENITO

Ovim Uvjetima moguće je pristupiti putem web stranice www.ilangaeyewear.com.

Obvezujući ugovor između Ilange i ambasadora, smatrati će se sklopljenim u trenutku u kojem ambasador dovrši postupak registracije i aktivacije članstva te prihvati ove Uvjete. Ugovor se smatra ugovorom sklopljenim na daljinu elektroničkim putem te on podliježe zakonskim propisima Republike Hrvatske vezanim uz isti. Poveznica za registraciju se također nalazi na gore navedenoj web stranici.

 

ULOGA AMBASADORA

Team Ilanga zajednica je ambasadora koji imaju poseban odnos sa brandom Ilanga i svim njenim proizvodima, dijeleći sve njegove vrijednosti i posvećenost određenom životnom stilu.

Ambasadori su osobe koje zbog svog položaja i prisutnosti na društvenim mrežama, imaju snažan utjecaj vezan uz sadržaje objavljene na njihovim društvenim mrežama i/ili komunikacijskim kanalima koji su im dostupni, potičući na taj način podršku pratitelja svojim objavama. Najvažnija karakteristika ambasadora je istinsko zanimanje za brand Ilanga i njegove vrijednosti te prenositi svojim pratiteljima na jedinstven, originalan način i stvarati autentičan sadržaj.

Postupak registracije

Svaka osoba koji želi biti ambasador, mora se registrirati putem forme napravljene za tu namjenu na web stranici te staviti Ilangi na raspolaganje sve potrebne podatke: ime; prezime; e-mail; broj telefona; mjesto i nazive profila na društvenim mrežama. Nakon toga Ilanga vrši provjeru profila te aktivira ili odbija prijavu. Ako Ilanga otkrije lažni profil, čiji pridruženi pratitelji nisu stvarni, ili postoji bilo koji drugi opravdani razlog zbog kojeg bi se smatralo da suradnja nije moguća, takva suradnja neće biti ostvarena tj. profil neće biti aktiviran, već odbijen. U tim slučajevima, Ilanga zadržava pravo uklanjanja tog profila iz programa Team Ilanga. Postupak registracije se dovršava na način da Ilanga aktivira profil te nakon toga stupa u kontakt sa ambasadorom radi dogovora daljnjih koraka.

Prestanak uloge ambasadora

Svaki član programa može u bilo kojem trenutku prestati biti ambasador, nakon što ispuni svoje obveze prema Team Ilanga. Svoje prestanak uloge ambasadora Ilangi komunicira putem e-maila, navodeći ime; prezime i jedno od svojih korisničkim imena / računa na društvenim mrežama. Nakon što se provede odgovarajuća provjera da su obveze sa obje strane ispunjene, ambasadoru će biti poslana potvrda o prestanku njegove uloge.

U trenutku kada prestanak uloge ambasadora stupi na snagu, sve pogodnosti, kodovi, popusti i bilo koji druge stavke omogućene i osigurane kroz njihov odnos s Ilangom ili programom Team Ilanga, prestati će biti valjani.

Osoba koja je već bila ambasador može u bilo kojem trenutku zatražiti novu registraciju, pri čemu Ilanga zadržava pravo ne odobriti zahtjev osobe u slučajevima u kojima je ona prekršila ove Uvjete  i/ili Uvjete pružanja usluge web stranice, kao i bilo koji druge propise ponašanja koje je odredio Ilanga. Isto tako, Ilanga može odlučiti ne priznati gore navedenu registraciju u slučaju bilo kakvog sukoba ili spora koji je ili u tijeku ili je dovršen uz priznanje krivnje ili nemara od strane ambasadora i/ili na štetu Ilange, njegovih suradnika, partnera, korisnika, kupaca ili potencijalnih kupaca.

 

AKTIVNOSTI I OBVEZE AMBASADORA

Aktivnosti na društvenim mrežama

Ambasador mora biti aktivan na društvenim mrežama i kroz iste pokazati utjecaj i prenositi vrijednosti Ilange. Da bi se ambasador smatrao aktivnim na društvenim mrežama, mora imati najmanje jednu (1) objavu i dvije (2) priče na društvenoj mreži Instagram tokom jednog kalendarskog mjeseca, sa autentičnim sadržajem kojeg je sam kreirao. Ambasador može sam izabrati količinu aktivnosti na drugim društvenim mrežama.

Bilo koji ambasador može dobiti osobne kodove za popust (u daljnjem tekstu: "kodovi") koje mogu koristiti svi njegovi pratitelji, sam ambasador ili bilo koja osoba povezana sa ambasadorom na bilo koji način.

Svaki ambasador također može dobiti personalizirani UTM (u daljnjem tekstu: "personalizirana poveznica") koju može objaviti na svom profilu u svrhu unovčavanja ostvarene prodaje putem iste, čime dobiva naknadu na temelju takve prodaje.

Sve prodaje izvršene putem ambasadorovog koda i/ili ambasadorove personalizirane poveznice, bez obzira na količinu proizvoda u određenoj narudžbi, smatrat će se ostvarenom prodajom. Za jednu narudžbu, ambasador može ostvariti naknadu samo po jednoj osnovi tj. ili putem personalizirane poveznice ili putem koda.

Ilanga zadržava pravo odrediti količinu i postotak kodova u trenutku kada oni budu dostavljeni ambasadoru, kao i njihovu svrhu i/ili na koje je proizvode primjenjiv.

Obveze ambasadora

Temeljem ovih Uvjeta, ambasador se mora pridržavati ograničenja i obveza koje proizlaze iz programa Team Ilanga.

Ambasador ne smije promovirati svoje kodove i/ili kodove drugih tvrtki i/ili programa na službenim profilima društvenih mreža i/ili komunikacijskim medijima koji pripadaju Ilangi ili programu Team Ilanga, niti na profilima bilo koje javne osobe koja surađuje s Ilangom ili programom Team Ilanga.

Ambasador ne smije provoditi darivanja, natjecanja ili slične promotivne aktivnosti putem društvenih mreža i/ili komunikacijskih medija bez izričitog prethodnog pismenog odobrenja Ilange. U tom smislu, ambasadori, u slučaju da imahu odobrenje za provođenje takvih aktivnosti, moraju obavijestiti Ilangu o svim detaljima vezanim uz istu aktivnost, kao što su pravni temelji, datumi provođenja aktivnosti, pobjednici i/ili bilo kojoj drugoj stvari od interesa za Ilangu.

Minimalne obveze ambasadora su sljedeće:

 • registrirati se kao ambasador putem poveznice na web stranici kako bi ostvario pravo na kodove i personaliziranu poveznicu
 • koristiti hashtagove određene od Ilange
 • označiti profil @ilangaeyewear na objavama na Instagramu ili Ilangin profil ukoliko se objavljuje na drugim društvenim mrežama
 • promovirati kodove i/ili personaliziranu poveznicu
 • ispuniti traženi mjesečni broj objava na Instagramu
 • ne preći rok od dva (2) mjeseca bez objave
 • imati javni profil na društvenim mrežama, posebno Instagramu
 • ne surađivati s drugim brandovima sunčanih naočala
 • ne provoditi darivanja s proizvodima koje daje Ilanga u promotivne svrhe bez izričitog prethodnog pismenog odobrenja
 • ne prodavati proizvode koje Ilanga daje u promotivne ili slične komercijalne i/ili nekomercijalne svrhe

 

Ambasador će se smatrati isključivo odgovornim za objavljeni sadržaj vezan uz Ilangu i/ili korištenje Ilanga proizvoda u nezakonite ili nedopuštene svrhe.

Ambasadorima nije dopušteno:

 • objavljivati, stvarati ili dijeliti sadržaj koji je nezakonit ili korišten u nedopuštene svrhe
 • objavljivati, stvarati ili dijeliti sadržaj koji je štetan za interese Ilange ili neke treće strane
 • djelovati ili objavljivati u suprotnosti sa ovim Uvjetima

U slučaju da se bilo koja od gore navedenih radnji dogodi, Ilanga zadržava pravo poduzeti mjere koje smatra prikladnima. Ilanga nije odgovoran za posljedice proizašle iz sadržaja kojeg je objavio, stvorio ili podijelio ambasador.

 

POVLASTICE ZA AMBASADORE

Stjecanje promotivnih proizvoda i naknada

Ambasador će na početku suradnje, tj. po aktivaciji računa u programu Team Ilanga, dobiti najviše dva para naočala i to po sljedećem ključu:

 • ambasadori do 3.000 pratitelja na Instagramu – jedan par sunčanih naočala po vlastitom izboru;
 • ambasadori iznad 3.000 pratitelja na Instagramu - jedan par sunčanih naočala po vlastitom izboru, a jedan po izboru Ilange.

Također, Ilanga može poslati dodatne proizvode u skladu s promotivnom strategijom brenda.

Svaki puta kada kupac iskoristi kodove ili personaliziranu poveznicu ambasadora, isti dobiva naknadu od 12% ostvarene prodaje, umanjene za troškove dostave. Plaćanja će se vršiti dvomjesečno u skladu sa važećim zakonima Republike Hrvatske za sve potvrđene ostvarene prodaje unutar tog razdoblja. Potvrda ostvarene prodaje može potrajati do 30 dana, a potvrđenom ostvarenom prodajom se smatra zbroj svih plaćenih narudžbi u promatranom razdoblju.

Ilanga zadržava pravo povremene izmjene naknada, a svi ambasadori koji žele dobiti točne i ažurne informacije moraju proučiti ove Uvjete. Eventualne izmjene učinjene na naknadama dostavljenim neće se primjenjivati retroaktivno.

Ambasadori su se dužni pridržavati važećih zakona Republike Hrvatske vezanih uz porezni tretman primljenih naknada Vezano za to, ambasadori su jedina strana odgovorna za svoje porezne uplate i oslobađaju Ilangu od bilo koje vrste odgovornosti koja proizlazi iz naknada koje mogu zaraditi svojom aktivnošću kao ambasadori.

 

PRAVA INTELEKTUALNOG I INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA

Temeljem ovih Uvjeta, Ilanga dodjeljuje ambasadoru ograničeno, neprenosivo, opozivo i neisključivo dopuštenje za korištenje bilo kojeg naziva tvrtke, logotipa, naziva proizvoda ili usluga ili bilo kojih drugih stvari takve prirode, u slučaju kada je takvo dopuštenje izravno povezano s aktivnostima ambasadora. Bilo kakva uporaba izvan gore navedenog neće biti pokrivena dopuštenjem kojeg je dodijelio Ilanga. Sva prava koja nisu izričito dodijeljena dopuštenjem zadržava Ilanga, a Ilanga prava intelektualnog i industrijskog vlasništva ostat će njegovo vlasništvo.

Ambasador pristaje prenijeti na Ilangu sva intelektualna i industrijska prava, prava na slike i/ili video i slične materijale, na sadržaj objavljen na njihovim društvenim mrežama i svim komunikacijskim medijima koji se koriste u digitalne ili analogne svrhe, a koji su izravno ili neizravno povezani s programom Team Ilanga i njihovim aktivnostima kao ambasadora. Ovaj prijenos prava bit će univerzalan, neopoziv, bez naknade i neisključive prirode, s ovlastima prijenosa na treće strane, s ovlastima korištenja u svim poznatim digitalnim i analognim medijima, za gore navedeni sadržaju. U tu svrhu, ovaj prijenos uključuje prava na uređivanje, reprodukciju, distribuciju i javno priopćavanje (uključujući stavljanje na raspolaganje trećim stranama).

Raskidom ovih Uvjeta, bilo zbog nepridržavanja ili odustajanja od statusa ambasadora, neće povlačiti za sobom raskid gore navedenih dopuštenja od strane ambasadora, niti opoziv prijenosa intelektualnih, industrijska ili bilo kojih drugih vrsta vlasničkih prava, na sadržaje koje je objavio ambasador do trenutka raskida Uvjeta, a koji su izravno ili neizravno povezani s programom Team Ilanga.

 

ZAŠTITA PODATAKA I KOLAČIĆI

Svi osobni podaci dostavljeni korištenjem programa Team Ilanga, obrađivati će se u skladu s Politikom privatnosti & kolačića, koja se nalazi na web stranici i koju svaki ambasador mora izričito prihvatiti prilikom registracije u program.

Koristimo kolačiće za praćenje kupaca ili potencijalnih kupaca koji su kliknuli na personaliziranu poveznicu ambasadora, tako da moraju koristiti kolačiće da bismo ih mogli pratiti. Ako kupac ne dopusti kolačiće ili izbriše svoje kolačiće, ne možemo ga pratiti pa ne možemo isplatiti naknadu na aktivnosti istoga. Praćenje kolačićem započet će od trenutka kada korisnik klikne na personaliziranu poveznicu ili iskoristi kod. Unutar vremena kolačića, svaka narudžba koju ovaj kupac izvrši na web stranici, automatski će rezultirati provizijama ambasadoru.

 

RASKID I IZMJENE UVJETA

Ilanga može raskinuti ugovor temeljem ovih Uvjeta, ako otkrije ili sumnja na neovlaštenu upotrebu, bilo zbog nepoštivanja ovih Uvjeta ili bilo kojeg drugog objektivnog razloga, bez preuzimanja obveza ili odgovornosti.

Ambasador može raskinuti ugovor temeljem ovih Uvjeta u bilo kojem trenutku, pismenim putem na adresu sjedišta Ilange ili e-mailom navedenim na web stranici.

Obveze koje mogu ostati na snazi nakon trenutka raskida i dalje će obvezivati dvije strane u skladu s utvrđenim u ovim Uvjetima.

Ilanga zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta i poziva ambasadore i sve ostale zainteresirane strane da povremeno pregledaju Uvjete vezano na mogućnost izmjena. Ilanga će o mogućim izmjenama obavijestiti sve ambasadore putem e-maila te im dati mogućnost da izmjene prihvate ili odbiju u razumnom vremenskom roku. Smatrat će se da je svaki ambasador koji nastavi obavljati aktivnosti vezane uz program Team Ilanga izričito prihvatio izmjene Uvjeta. Nakon prihvaćanja, izmjena i stupanje na snagu novog ugovora u potpunosti će zamijeniti postojeće uvjete i primjenjivati se na nove kupnje napravljene od datuma prihvaćanja novih uvjeta. Odbijanje izmjena Uvjeta znači raskid ugovora.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

Sve odredbe i eventualni dodaci ovih Uvjeta moraju se tumačiti neovisno, bez utjecaja na ostale odredbe u slučaju da je jedna od njih proglašena ništetnim sudskom presudom ili arbitražnom odlukom. Zahvaćena klauzula ili klauzule bit će zamijenjene drugima koje zadržavaju željene svrhe ovih Uvjeta.

Svi sporovi iz ovih Uvjeta rješavati će se sporazumno, a  slučaju da se ne postigne sporazum određuje se nadležnost zakona Republike Hrvatske i suda u Varaždinu.